Kurz a letní škola drogových závislostí Kurz a letní škola drogového poradenství Kurz a letní škola terapeutických komunit Kurz
případové
práce

Kurs drogového poradenství (Poradenství ve službách pro uživatele drog)

KDP zahrnuje úvod do problematiky drogového poradenství. Obsahuje seznámení s teoretickým a metodologickým rámcem poradenství (např. plánování poradenského procesu, vytváření vztahů poradce-klient, etika pracovníků a práva klientů) a dále poznatky a dovednosti v jednotlivých metodách (práce s motivací klienta, krizová intervence, podpora a vedení klienta při zvládání jeho problémů a osvojování nových dovedností, podpora v navození a udržení změny, prevence relapsu atd.). Do programu patří i poradenské přístupy ke specifické klientele (nezletilí, rodiče klientů, klienti zvýšeně ohrožení sociálním vyloučením)a Kurs probíhá ve třech 5ti deních blocích.

Odborný vedoucí: PaedDr. Martina Těmínová-Richterová, MUDr.et PhDr. Kamil Kalina, CSc
Plánované termíny konání: 11.-15.9.2006, 12.-16.11. 2006, 8.-12.1. 2007
Rozsah: 3 x 5 dnů

Soubory ke stažení:

Související odkazy:

zatím žádné nejsou

Letní škola drogového poradenství

LSDP volně navazuje na KDP. Jedná se o praktický nácvik technik, přístupů, komunikačních dovedností pro aplikaci při poradenské práci. Součástí jsou workshopy, případové semináře a jiné formy živého a problémového učení. LSDP probíhá v jednom týdnu (5 dní).

Odborný vedoucí: PaedDr. Martina Těmínová-Richterová, MUDr.et PhDr. Kamil Kalina, CSc
Plánované termíny konání: 16.-20.4.2007
Rozsah: 5 dní

Soubory ke stažení:

Související odkazy:

zatím žádné nejsou

aktuality

logo vzdělávání logo ESF logo EU logo MPSV

Systematické vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti návykových nemocí

logo SANANIM

prevence a léčba drogových závislostí