Kurz a letní škola drogových závislostí Kurz a letní škola drogového poradenství Kurz a letní škola terapeutických komunit Kurz
případové
práce

Harmonogram kurzů

1. Drogy a drogové závislosti - základní mezioborový kurs (2x3 dny a 2x2dny = Celkem 10dni (80hodin)) Termíny: 4. 1. 2006, 5. 1. 2006, 6. 1. 2006, 8. 2. 2006, 9. 2. 2006, 10. 2. 2006, 9. 3. 2006, 10. 3. 2006, 6. 4. 2006, 7. 4. 2006
Odborný vedoucí: Martin Větrovec
2. Letní škola drogových závislostí - Harm reduction (5 dnů) Termíny: 12. 6. 2006, 13. 6. 2006, 14. 6. 2006, 15. 6. 2006, 16. 6. 2006
Odborný vedoucí: Martin Větrovec
3. Kurs terapeutických komunit (2 x 3 dny, 2 x 2 dny) Termíny: 25.-27.10., 6.-8.12.2006, 7.-8.2., 7.-8.3.2007
Odborný vedoucí: Mgr. Aleš Kuda
4. Kurs drogového poradenství (Poradenství ve službách pro uživatele drog) (3 x 5 dnů) Termíny: 11.-15.9.2006, 12.-16.11. 2006, 8.-12.1. 2007
Odborný vedoucí: PaedDr. Martina Těmínová-Richterová, MUDr.et PhDr. Kamil Kalina, CSc
5. Letní škola terapeutických komunit - stáž v TK (5 dní) Termíny: 29.4. - 4.5. 2007
Odborný vedoucí: Mgr. Aleš Kuda
6. Letní škola případové práce (6 dnů) Termíny: 17. - 22.6.2007
Odborný vedoucí: MUDr.et PhDr. Kamil Kalina, CSc
7. Letní škola drogového poradenství (5 dní) Termíny: 16.-20.4.2007
Odborný vedoucí: PaedDr. Martina Těmínová-Richterová, MUDr.et PhDr. Kamil Kalina, CSc

aktuality

logo vzdělávání logo ESF logo EU logo MPSV

Systematické vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti návykových nemocí

logo SANANIM

prevence a léčba drogových závislostí