Kurz a letní škola drogových závislostí Kurz a letní škola drogového poradenství Kurz a letní škola terapeutických komunit Kurz
případové
práce

Základní lektorský kmen

Adame?ek David, MUDr.
lékař-psychiatr, výcvik v psychoterapii, pracuje jako vedoucí terapeutické komunity v Nové Vsi u Liberce, lektor v kursech s tématikou terapeutických komunit, publikační činnost v oboru
Broža Jiří, PhDr.
vystudoval psychologii, výcvik v psychoterapii a supervizi, vede výcviky, působí jako lektor v kursech poradenství a na 1.lékařské fakultě UK, pracuje jako privátní konsultant, supervizní praxe, publikační činnost v oboru
Chytrý Michael, PaedDr.
vystudoval speciální pedagogiku, výcvik v psychoterapii a supervizi, pracuje v soukromé poradenské praxi, dlouholeté zkušenosti s mladistvou klientelou a s rodinami uživatelů, vede výcviky, působí jako lektor v kursech poradenství, supervizní praxe.
Dobiášová Dana, PhDr.
vystudovala psychologii, výcvik v psychoterapii a supervizi, soukromá praxe v oboru návykových nemocí, vede psychoterapeutické výcviky, lektorka kursů poradenství a motivačního tréninku, supervizní praxe
Frouzová Magdaléna, PhDr.
psycholožka, výcvik v psychoterapii a supervizi, vede Skálův institut (nestátní vzdělávání v psychoterapii a oboru návykových poruch) a Institut pro výzkum rodiny (soukromé poradenské a terapeutické centrum pro léčbu závislostí). . Lektorka pro tuto tématiku v nestátních kursech, v IPVZ a na 1.LF UK. Publikační činnost v oboru.
Gajdošíková Hana, Mgr.
právnička - advokátka, působí v soukromé praxi a jako vedoucí Právní poradny A. N. O. zaměřené na právní pomoc v otázkách drogové problematiky. Lektorka pro tuto tématiku v kurzech nestátních organizací a na 1. LF UK. Praxe ve výzkumu.
Hajný Martin, PaedDr. PhD.
vystudoval speciální pedagogiku a psychologii, výcvik v psychoterapii a supervizi, praxe ve výuce, supervizi, dlouhodobé působení v problematice rodiny, dětí a mládeže ve vztahu k návykovým poruchám, t.č. soukromý psychoterapeut, rozsáhlá publikační činnost v oboru
Hellerová Pavla, MUDr. CSc.
psychiatrička, asistentka Psychiatrické kliniky VFN a 1.LF. Výcvik v psychoterapii a supervizi. Bohatá pedagogická, výcviková, supervizní, výzkumná a publikační činnost.
Huk Martin, Mgr.
-
Kalina Kamil, MUDr. PhDr. CSc.
vystudoval medicínu a psychologii, 5 specializačních atestací, výcvik v psychoterapii a supervizi, pracuje jako odborný ředitel o.s. SANANIM, učí v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), na Fakultě humanitních studií a 1. lékařské fakultě UK, supervizní a výzkumná praxe a rozsáhlá publikační činnost v oboru
Kuda Aleš, Mgr.
vystudoval psychologii, výcvik v psychoterapii, pracuje jako vedoucí terapeutické komunity SANANIM – Němčice, lektor v oblasti prevence relapsu a následné péče, účast na výzkumných projektech, publikační činnost v oboru
Libra Jiří, PhDr.
vystudoval psychologii, výcvik v psychoterapii a supervizi, vede výcviky, působí jako lektor v kursech poradenství a vzdělávacích programech IPVZ, pracuje jako odborný ředitel pro nízkoprahové služby o.s. Podané Ruce Brno, supervizní praxe, publikační činnost v oboru
Makovská Dolanská Pavla, Mgr.
vystudovala sociální práci na FFUK, výcvik v psychoterapii. Vede Doléčovací centrum o.s. SANANIM, zkušenosti z léčby v terapeutických komunitách a primární prevence. Lektorka pro oblast sociální práce a poradenství v nestátních kursech a v IPVZ
Minařík Jakub, MUDr.
vystudoval medicínu, atestace z psychiatrie, výcvik v psychoterapii, pracuje jako vedoucí specializovaného ambulantního centra CADAS SANANIM, externí lektor IPVZ, výzkumná praxe, publikační činnost v oboru
Műllerová Pavlína, Mgr.
vystudovala sociální práci na FFUK, pracovnice probační a mediační služby, částečně v Kontaktním centru SANANIM – program ve věznicích, lektorka v oblasti drogové klientely v konfliktu se zákonem, publikační činnost v oboru
Popov Petr, MUDr.
-
Po?arovský Ondřej, Mgr.
-
Preslová Ilona, PhDr.
psycholožka, výcvik v psychoterapii, pracuje jako vedoucí Denního stacionáře SANANIM a programu pro matky s dětmi, lektorská praxe, publikační činnost
Radimecký Josef, Mgr. MSc.
-
Rektor Tomáš, MUDr.
-
Schmidt Václav, PaedDr.
vystudoval speciální pedagogiku, výcvik v psychoterapii, soukromá poradenská praxe, učí na FF UK (sociální práce), působí v poradně pro uprchlíky, zabývá se problematikou etnických minorit, publikační činnost v oboru
Skřivánková Magdalena, Mgr.
vystudovala sociální práci na FFUK, psychoterapeutický výcvik, pracuje v Lize lidských práv a v soukromé praxi jako sociálně-právní konsultant, lektor a vedoucí kursů pro problematiku dětí, menšin a lidských práv, externí lektor 1.LF UK
Svatošová Helena, JUDr. Ing.
-
Těmínová – Richterová Martina, PaedDr.
vystudovala speciální pedagogiku, výcvik v psychoterapii a supervizi, předsedkyně a odborná manažerka o.s. SANANIM, učí v IPVZ a na 1. lékařské fakultě UK, publikační činnost v oboru
Votavová Milada, PhDr.
-
Větrovec Martin
studuje VŠ-sociální práce, výcvik v psychoterapii a krizové intervenci, pracuje jako vedoucí terénních programů o.s. SANANIM, působí jako lektor kursů krizové intervence a harm reduction, účast na výzkumných projektech
Zábranský Tomáš, MUDr. PhD.
lékař-epidemiolog, přednáší na lékařské fakultě UP Olomouc, rozsáhlá výzkumná praxe a publikační činnost v oboru
Šefránek Martin, Mgr.
-
Šikl Jan, PhDr. PhD.
-
Čtrnáctá Štěpánka, Mgr.
-

aktuality

logo vzdělávání logo ESF logo EU logo MPSV

Systematické vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti návykových nemocí

logo SANANIM

prevence a léčba drogových závislostí