Kurz a letní škola drogových závislostí Kurz a letní škola drogového poradenství Kurz a letní škola terapeutických komunit Kurz
případové
práce

Kurs terapeutických komunit

KTK zahrnuje úvod do historie, vzniku a vývoje terapeutických komunit v ČR, principy funkce a filozofie TK, zvyky a rituály, procesy změny v TK, etický kodex a práva klientů, komunitní setkávání, klíčové momenty léčby, práce v multidisciplinárním týmu. KTK probíhá v 5ti dvoudenních cyklech. PRO ZÍSKÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO CERTIFIKÁTU JE NUTNÉ ABSOLVOVAT I LETNÍ ŠKOLU TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT.

Odborný vedoucí: Mgr. Aleš Kuda
Plánované termíny konání: 25.-27.10., 6.-8.12.2006, 7.-8.2., 7.-8.3.2007
Rozsah: 2 x 3 dny, 2 x 2 dny

Soubory ke stažení:

Související odkazy:

zatím žádné nejsou

Letní škola terapeutických komunit - stáž v TK

Stáž navazuje na KTK. Jedná se o praktické ověření získaných informací v prostředí zavedené terapeutické komunity. Účastnící budou součástí běžného chodu komunity, takže dojde k nácviku role klienta i terapeuta. LSTK probíhá v jednom týdnu (5 dní). PODMÍNKOU ÚČASTI NA LETNÍ ŠKOLE TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT JE ABSOLVOVÁNÍ KURZU TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT

Odborný vedoucí: Mgr. Aleš Kuda
Plánované termíny konání: 29.4. - 4.5. 2007
Rozsah: 5 dní

Soubory ke stažení:

Související odkazy:

zatím žádné nejsou

aktuality

logo vzdělávání logo ESF logo EU logo MPSV

Systematické vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti návykových nemocí

logo SANANIM

prevence a léčba drogových závislostí