Kurz a letní škola drogových závislostí Kurz a letní škola drogového poradenství Kurz a letní škola terapeutických komunit Kurz
případové
práce

O projektu

Projekt zaštiťují:

Projekt vzdělávání je ucelený vzdělávací program pro pracovníky sociálních služeb v oblasti alkoholových i nealkoholových závislostí, sestávající ze základního kurzu určeného pro nové pracovníky nízkoprahových zařízení a poradenských center se specifickým rozšířením pro zaměstnance rómské či jiné národnostní menšiny. Na tento kurz navazuje kurz drogového poradenství a kurz pro pracovníky terapeutických komunit. Nabízen bude dále kurs případové práce a pokračující vzdělávání pro romské pracovníky pro vykonávání lektorských a poradenských činností.

Vzdělávací kurzy jsou určeny především pracovníkům s mimopražskou působností. Účastníci získané dovednosti mohou uplatnit v rámci léčebné péče o osoby závislé na návykových látkách. Kapacita každého kursu a letníc školy je 30 osob.

Cena, ubytování, strava

Kursovné je zdarma, účastníci si hradí pouze ubytování a stravu.

V případě letních škol zajišťuje obojí o.s.SANANIM formou rezervace ve vybraném středisku na základě závazné přihlášky účastníka. Účastník si pak na místě domluví způsob platby - hotově či fakturou.

V případě kurzů doporučuje o.s.SANANIM účastníkům zajistit si vlastní ubytování, jelikož budou probíhat v Praze či nejbližším okolí. Individuálně nabízí o.s.SANANIM výpomoc ve vyhledávání či doporučení vhodného levného ubytování.

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

aktuality

logo vzdělávání logo ESF logo EU logo MPSV

Systematické vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti návykových nemocí

logo SANANIM

prevence a léčba drogových závislostí